Výukové programy

Děti se formou her a soutěží dozvědí něco nového k danému tématu.

Programy budou probíhat na základě předem domluveného termínu a času. Kromě dopravní výchovy je délka programu vždy 60 minut.

Výukové programy probíhají vždy v DDM Český Krumlov.

Cena: 15,- Kč / dítě - žáci 4. tříd mají dopravní výchovu ZDARMA

Děti i doprovod musí mít přezůvky.

Další informace a objednávky: DENISA SEDLÁČKOVÁ / +420 734 228 025 / technika@ddmck.cz