Klub úsměvDům dětí ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v Českém Krumlově nabízí  volnočasové aktivity pro děti s různým zdravotním hendikepem. Klub  "Úsměv" je určen volně příchozím a je zdarma. Nabídka aktivit je složena tak, aby se jich mohly zúčastnit děti s mentálním i tělesným postižením.

Akce probíhají 2x měsíčně, v pátek od 14:00 hodin.

Kontakt: DENISA SEDLÁČKOVÁ / +420 734 228 025
Hokusy pokusy