Ubytování / pronájmy


DDM Český Krumlov má k dispozici prostory k pronájmu vhodné pro účely akcí a seminářů, pro školy i jednotlivce.  Bližší informace na tel. + 420 720 977 636
 

TZ Zátoň


/  Podrobnosti o TZ Zátoň  / 

Objednávky základen a pronájmů: JANA TALÍŘOVÁ / +420 720 977 636 / ekonom@ddmck.cz

Vyplněnou objednávku ve dvou vyhotoveních doručte na adresu Domu dětí a mládeže Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, do 15- ti dnů před zahájením akce. Jedno vyhotovení objednávky Vám bude potvrzeno a vráceno zpět. Vyplněná a potvrzená objednávka je závazná. V případě, že objednatel zruší objednaný pobyt v kratší lhůtě než 10 dnů nebo na základnu nenastoupí, účtuje si provozovatel poplatek ve výši 1000,- Kč. V případě, že bude zrušen pobyt ve lhůtě nad 10 dnů - 3 měsíce účtuje provozovatel poplatek za vynaložené náklady ve výši 500,- Kč.

Objednávka základny Zátoň 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů