Soutěže

Soutěže a přehlídky jsou považovány za jedny z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je možno identifikovat nadané děti v různých oborech, věkových skupinách atd.
K tomuto účelu slouží několik desetiletí systém soutěží na školách.  Více jak 150 celostátních soutěží ročně vyhlašuje MŠMT.  DDM Český Krumlov je pořadatelem okresních i krajských kol těchto soutěží.
 

Jednotlivé soutěže MŠMT pořádané DDM Český Krumlov naleznete zde.
 
Sportovní soutěže MŠMT pořádané DDM Kaplice naleznete zde.
 
Ostatní umělecké soutěže a přehlídky: