Pracovníci

Vedení organizace

Hudebně taneční oddělení

Marie Smeykalová

vedoucí oddělení, zástupce ředitele

estetika@ddmck.cz +420 605 970 170

Jazykové oddělení

Gabriela Skorunková

vedoucí oddělení

jazyky@ddmck.cz +420 734 228 025

Výtvarné oddělení

Kateřina Duspivová

vedoucí oddělení

vytvarka@ddmck.cz +420 734 228 025

Přírodovědné a technické oddělení

Denisa Sedláčková

vedoucí oddělení

technika@ddmck.cz +420 734 228 025

Sportovní a tělovýchovné oddělení

Hana Havlíčková

vedoucí oddělení

sport@ddmck.cz +420 605 970 170

Pedagog volného času

Pavla Marchalová

pedagog

pedagog@ddmck.cz +420 605 970 170

Školní asistent - Český Krumlov

Petra Králová

Petra Králová

Školní asistent projektu ŠABLONY II. DDM

asistentck2@ddmck.cz 605 970 170

"Šablony II.", název projektu: DDM - realizace šablon, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009418.

Ekonom

Jana Talířová

ekonom

ekonom@ddmck.cz +420 720 977 636

Účetní

Naďa Pižemová

ucetni@ddmck.cz

Provozní zaměstnanci

Josef Kadrnožka

Josef Kadrnožka

správce

607 087 050

Zdeňka Pěstová

uklízečka