Ekologický koutek - Prokešova zahrada

Prokešova zahrada je unikátním kouskem nedotčené přírody, která se nachází v jižní svahovité části Českého Krumlova - Vyšehradě. Můžeme zde naleznout vzácné, chráněné
i ohrožené druhy rostlin a stromů, které společně vytvářejí ojedinělý ekosystém.
Je vzácná svou biodiverzitou a můžeme zde nalézt i velkou část živočichů a hmyzu. 

Zahrada se kosí ručně maximálně 1 až 2x do roka, tak aby zde měli rostliny i živočichové příznivé podmínky pro život. 

Ve spolupráci s Ragionálním muzeem ČK připravujeme programy pro děti i školy. Tyto programy (terénní stanice) naleznete zde.
V současné době se snažíme, aby byla zahrada více zpřístupněna veřejnosti a sloužila jako praktická ukázka biodiverzity přírody.


V září 2020 jsme uspořádali 1. ročník environmentálního dne pro školy i veřejnost se zajímavým programem a živými zvířaty ze záchanné stanice. Cílem je seznámit veřejnost s otázkou vlivu člověka na celý ekosystém a uvědomění si, že každý z nás může něco udělat pro vyrovnané soužití člověka a přírody, tak aby nejenom tato zahrada, ale krajina naší země ( celé planety) zůstala v rovnováze i pro další generace.

Tento projekt je spolufinancován 

Jaké rostliny a živočichy zde můžeme naleznout?

 

Chrpa čekánek

 
Hořec křížatý
Jaterník podléška
Kakost krvavý
Kokořík vonný

Lilie zlatohlavá

Lýkovec jedovatý*

Orlíček obecný

Ožanka kalamandra

Sasanka lesní

 * s výjimkou lýkovce jsou to všechno byliny


 


Zajíc obecný

Veverka obecná

Červenka obecná

 Kos černý 

Strakapoud větší

Sýkora koňadra

Sýkora modřinka

Střevlík kožitý

Zemoun skalní

Slepíš křehký