Dopravní výchova
 

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 je povinně zařazena prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. Standard základního vzdělání, ze kterého vycházejí učební osnovy, stanovuje zařadit dopravní výchovu do jednotlivých učebních předmětů.

Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanovuje cyklistům minimální věk pro samostatnou jízdu na silnici na 10 let. Tohoto věku dosahuje většina žáků ve 4.třídě základní školy. Z tohoto důvodu jsou 4.třídy ZŠ zařazeny do celostátního programu systematického výcviku cyklistů na dětských dopravních hřištích.

Dům dětí a mládeže nabízí výukový program , který se skládá z teoretické části (znalost dopravních značek, vybavení jízdního kola, pravidla při jízdě na kole, křižovatky atd.) a z praktické jízdy na dopravním hřišti. Žáci 4.tříd by měli absolvovat i jízdu zručnosti. Pokud žák zvládne požadované znalosti pravidel silničního provozu, může získat průkaz cyklisty. Při praktických jízdách spolupracujeme s městskou policií. V případě špatného počasí se uskuteční pouze teoretická část (1 hod.) a praktické jízdy pak následně podle domluvy. Kola jsou k dispozici v DDM, děti musí mít svou helmu, vhodnou obuv a přezůvky. Doporučujeme vzít si s sebou pití.

Dopravní výchovy se mohou zúčastnit nejen žáci 4.tříd, ale i ostatní třídy z prvního stupně ZŠ . Program máme připravený rovněž pro děti předškolního věku.

Cena: 15,- Kč / dítě, žáci 4. tříd mají výuku ZDARMA

Další informace: DENISA SEDLÁČKOVÁ / +420 734 228 025 / technika@ddmck.cz

Na dopravním hřišti se každoročně koná dopravní soutěž mladých cyklistů.

 


  • Naše dopravní hřiště je celoročně otevřeno  široké veřejnosti. 

  • Všední dny po-pá 8:00-18:00 - je hřiště plně funkční  (rozsvícené semafory).