Evropa ve škole

Evropa ve škole

Evropa ve škole

14.05.2021

Charakteristika soutěže


Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení.

Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole. Vlastní výtvarná a literární soutěž se tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

Kategorie:

  • soutěž pro mladé děti a mládež 5 - 21 let
  • rozvoj uměleckého nadání a tvořivosti, výchova k evropanství
  • 53 letá tradice, aktuálně účast asi 17 zemí
“Výtvarníci” “Literáti”
1. kategorie: 4–8 let 1. kategorie: 6–11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 9–12 let 2. kategorie: 12–14 let  (6. – 8. ročník ZŠ
+ příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 13–16 let 3. kategorie: 15–17 let (9. roč. ZŠ + příslušné ročníky víceletých gymnázií + 1. a 2. ročník SŠ)
4. kategorie: 17–21 let 4. kategorie: 18–21 let (3. a 4. ročník SŠ)


Organizátor krajského kola pro Jihočeský kraj:


Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
tel: 734 228 025
 

 

►►Termín uzávěrky krajského kola: 19. března 2021.

 

Výsledková listina EVŠ - celková (KK)

Výsledková listina - literatura 
Celková prezentace výsledků výtvarná - literární 
 

Gratulujeme výhercům!


literární část:

2. místo (II. kategorie) - Karolína Ujková

čestné uznání - Kalendář (IV. kategorie) - Ondřej Matějka

výtvarná část:

kolektiv autorů (I. kat.7 - 8 let)- Můj přítel robot - Strakonice

titul kalendáře - Robot - Richard Sámel

EVS - celostátní (výtvarná část) 
EVS - celostátní (literární část) 


 

Zpět